Thursday, May 20, 2010

Ketika Engkau Memerlukan Pertolongan

Assalamualaikum,

Bismillah ar-rahman ar-rahim, dengan nama Allah ana mulakan bicara ini. Pernahkan antum semua berada dalam kesusahan dan ketika itu juga tiada pertolongan yang antum boleh raih? Ana pasti semua makhluk bernama manusia tidak terlepas dari dugaan dan cabaran yang sering bermain dalam kehidupan seharian kita. Kita tak terlepas dari melakukan kesalahan dan dosa kerana kita bukanlah nabi dan rasul yang bersifat maksum. Allah menyucikan dosa-dosa hambaNya dan membentangkan pintu taubat dari pagi ke malam dan malam sehingga pagi keesokkan harinya. Tidak mustahillah kita sering ditimpa kesusahan atau musibah kerna dengan musibah itu Allah menguji tahap keimanan kita sebagai seorang hamba yang sering lupa hakikat kejadiannya. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baik tempat pengharapan kerna tiada siapa pun yang ada daya upaya tuk menolong kita jika tanpa keizinan Tuhan Pencipta kita.

Bagaimana nak meraih pertolongan dari Allah S.W.T? Adakah hanya dengan berdoa tanpa sebarang usaha? Tanpa sebarang amal kebajikan? Tanpa amar ma'aruf nahi mungkar?Allah mengungkapkan sebuah rahsia dalam al-Qur'an sebagai berikut:

    “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Q.s. Muhammad: 7).

    Sepanjang hidup mereka, orang-orang beriman melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendakwahkan ajaran-ajaran al-Qur'an di kalangan manusia, dan mendakwahkan perintah Allah. Di sisi lain, di sepanjang sejarah, selalu saja ada sekelompok orang-orang kafir yang menentang orang-orang beriman dan menghalangi mereka dengan kekerasan dan tekanan. Dalam al-Qur'an, Allah menyatakan bahawa Dia akan selalu bersama-sama orang yang beriman dalam menghadapi orang-orang kafir, bahawa Dia akan menjadikan urusan orang-orang beriman menjadi mudah, dan bahawa Dia akan membela dan menolong orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang berjuang dengan ikhlas di jalan Allah dapat merasakan semua ini dalam setiap detik dalam kehidupan mereka, yakni Allah menjadikan urusan-urusan mereka dapat diselesaikan dengan mudah, dan Allah memberikan kepada mereka kejayaan dan kebahagiaan. Bahkan dalam situasi yang sangat sulit, Dia memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan ketika orang-orang lemah imannya berkeluh kesah, berputus asa, dan tidak melihat jalan keluar, Allah menurunkan bantuannya kepada orang-orang yang beriman dan memberikan kejayaan kepada mereka.

Orang-orang beriman yang yakin akan pertolongan Allah tidak pernah kehilangan harapan, dan mereka menunggu dengan penuh kegembiraan untuk melihat bagaimana Allah akan menyelesaikan masalah mereka. Nabi Musa dan kaumnya merupakan contoh dari peristiwa ini. Nabi Musa dan Bani Israel meninggalkan Mesir untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Fir'aun. Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Ketika Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel, sampai di lautan, sebagian dari mereka yang imannya lemah merasa ketakutan dan kehilangan harapan, mereka berfikir akan terkejar oleh Fir'aun. Namun, Nabi Musa berkata,
“Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberikan petunjuk kepadaku.” (Q.s. asy-Syu'ara': 62).

Demikianlah Nabi Musa menunjukkan keimanannya bahawa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengeringkan air laut sehingga memungkinkan Nabi Musa dan para pengikutnya melintasi lautan untuk menuju ke pantai seberang dengan selamat. Sementara itu, Dia menutup lautan untuk Fir'aun dan bala tentaranya sehingga mereka tenggelam.

Orang yang beriman, yang dekat dengan Allah, yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, dan mengetahui bahawa Dia akan menolong orang-orang yang beriman, akan melihat rahsia-rahsia tersebut ditampakkan dalam setiap saat dalam kehidupannya. Tentu saja mukjizat seperti air laut yang mengering merupakan ayat-ayat (tanda-tanda) yang ditunjukkan oleh Allah kepada sebagian dari para utusan-Nya. Namun demikian, jika orang-orang yang beriman merenungkan dengan ikhlas, bertafakkur tentang ciptaan Allah dan ayat-ayat al-Qur'an dalam setiap peristiwa, mereka dapat melihat perwujudan dari pertolongan Allah yang menyerupai mukjizat dalam setiap situasi.


Allah juga Menolong Orang-orang Beriman Melalui Cara-cara yang Tidak Terlihat
Dalam beberapa ayat, Allah telah memberitahukan kepada orang-orang beriman tentang pertolongan yang Dia berikan kepada mereka.Misalnya, dalam sebuah ayat, Allah telah menyatakan bahawa Dia akan menjadikan musuh-musuh mereka melihat orang-orang beriman jumlahnya menjadi dua kali lipat:

    “Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (dalam pertempuran). Segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.” (Q.s. Ali Imran: 13).


Allah Menolong Orang-orang Beriman dengan Cara Menggagalkan Rencana Jahat yang Ditujukan kepada Mereka

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, orang-orang kafir menyebabkan kesulitan bagi orang-orang beriman dan membuat rencana jahat bagi mereka untuk menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah. Tetapi Allah memberitahukan dalam al-Qur'an bahawa semua rencana jahat terhadap orang-orang beriman itu akan digagalkan, akan dikembalikan kepada si pembuat rencana, dan sama sekali tidak akan mencelakakan orang-orang beriman. Di antara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

“Ketika datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran), Kerana kesombongan mereka di muka bumi dan Kerana rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tidaklah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunah kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunah Allah itu.” (Q.s. Fathir: 42-3).

Sebagai contoh dari hal ini adalah kehidupan Nabi Yusuf, yakni rencana yang dibuat untuk mencelakakan orang-orang beriman pada akhirnya berbalik kepada mereka sendiri dan mencelakakan si pembuat rencana. Sebagaimana diceritakan dalam Surah Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf, yang dihinggapi rasa iri, merencanakan untuk melempar beliau ke dalam sumur. Ketika Nabi Yusuf a.s. masih muda, rencana yang lain juga dibuat oleh istri gubernur, di mana Nabi Yusuf tinggal di tempat itu. Sesuai dengan janji-Nya, Allah menggagalkan semua rencana itu dan melindunginya dari madharat. Setelah rencana itu dibuat, Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf atas seluruh perbendaharaan negeri. Setelah itu, Nabi Yusuf berkata bahawa rencana orang-orang kafir itu menemui kegagalan.

“(Yusuf berkata), 'Yang demikian itu agar dia (al-Aziz) mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahawasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat'.” (Q.s. Yusuf: 52).

InsyaAllah dengan berkat pengorbanan kita dalam membantu agama Allah ini, kita sama-sama beroleh keredhaan dan rahmat dari Nya. Tiket tuk ke syurga adalah rahmat dariNya. Jika tiket perlawanan bola,wayang or konsert boleh beratur panjang dan mengeluarkan wang ringgit yang banyak, adakah kita berat tuk berusaha meraih syurga yang tak ternilai harganya?

Akhir kata dari ana, semoga Allah sentiasa memberi hidayah dan nur iman pada kita sehingga roh kita dijemput olehNya dan berdoa agar kita tak dipaling dari agama Allah ini...ameen ya Rabb al-a'lamin.

Wassalam

No comments:

Post a Comment